Η Sunsoft στη Horeca 2017.

2017-02-14T12:41:51+02:00

Στην μεγαλύτερη έκθεση για τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση, την 12η HO.RE.CΑ, η SUNSOFT έδωσε για