ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ

2018-04-13T11:11:04+03:00

Τι είναι; Το σύστημα Ασύρματης Ειδοποίησης Σερβιτόρου (Syscall) είναι ένας πρωτοποριακός τρόπος ειδοποίησης  για