Σεμινάρια

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Oι οποίες περιλαμβάνουν Eκπαίδευση – Eπιμόρφωση και Συμβουλευτική

Η γνώση είναι δύναμη!

Στη SUNSOFT το γνωρίζουμε καλά. Γι’ αυτό προσφέρουμε στους αφοσιωμένους & πιστούς πελάτες & συνεργάτες μας εξειδικευμένα προγράμματά εκπαίδευσης & διαρκούς επιμόρφωσης σε σύγχρονα θέματα ενίσχυσης & υποστήριξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας! Συνδυασμένα με εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής!

Οι στόχοι της παροχής των Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας είναι:

  • Κρατάμε τους πελάτες μας ενημερωμένους & ενισχύουμε τη γνώση τους σε σύγχρονα θέματα άσκησης επιχειρηματικότητας
  • Επιχειρούμε να κάνουμε την εταιρεία μας ακόμα πιο γνωστή σε νέους πελάτες που εκτιμούν τις υπηρεσίες μας
  • Ενισχύουμε την αξία των λύσεων που προτείνουμε μέσω εξατομικευμένης υποστήριξης στους πελάτες μας
  • Εξηγούμε στους πελάτες μας με ποιους τρόπους οι λύσεις μας αποτελούν άριστα εργαλεία επιχειρηματικής ανάπτυξης

Σεμινάρια

Business School Seminar για επιχειρήσεις στον Ξενοδοχειακό κλάδο & στην Εστίαση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

GDPR Γνωριμία & Συμμόρφωση στην πράξη με τον ΓΚΠΔ ΕΕ 679/2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ