Σύμφωνα με τις διατάξεις ΠΟΛ. 1166- ΠΟΛ. 1167 & ΠΟΛ.1195 της ΓΓΠΣ,  πρέπει να προχωρήσετε σε ρυθμίσεις στους Φορολογικούς μηχανισμούς για τις οποίες προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τους λογιστές σας προκειμένου να διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 15.12.2018

Διαβάστε παρακάτω αναλύτικά τις δημοσιευμένες ΠΟΛ.

https://taxcoach.gr/wp-content/uploads/2018/08/3603b-18-4-6.pdf

https://taxcoach.gr/wp-content/uploads/2018/08/3603b-18-2-3.pdf

https://taxcoach.gr/wp-content/uploads/2015/08/4861b.pdf