Οι Νέοι κανόνες Λειτουργίας Καταστημάτων Εστίασης,  εν όψει της επαναλειτουργίας τους στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο Covid 19, παραθέτονται παρακάτω για την εύκολη και συνοπτική ανάγνωση σας.

 

Τα Μέτρα για την υγεία και την υγιεινή του προσωπικού, των χώρων και του εξοπλισμού:

1. Επάρκεια νιπτήρων για πλύσιμο των χεριών. Συνιστώνται μπαταρίες χωρίς επαφή με το χέρι (ποδοκίνητες, με φωτοκύτταρο κλπ)

2. Παροχή και εφοδιασμός στα σημεία πλυσίματος:

  • σαπουνιών για πλύσιμο χεριών
  • υλικά για στέγνωμα χεριών (χειροπετσέτες μιας χρήσης)
  • αντισηπτικών διαλυμάτων (κατάλληλων για χρήση ατομικής υγιεινής) στις εισόδους/εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους της επιχείρησης με έμφαση στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό και δεν υπάρχει δυνατότητα πλυσίματος χεριών

3. Παροχή στους εργαζόμενους ρουχισμού και κατάλληλων ΜΑΠ όπως γάντια, μάσκες, φιλέ, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ, εκπαίδευση των εργαζομένων για την ορθή και ασφαλή χρήση και αποθήκευσή τους. Αυστηρή σύσταση ή αλλαγή ρουχισμού να γίνεται αποκλειστικά εντός της επιχείρησης.

4. Καθορισμός υπευθύνου για την επίβλεψη  της τήρησης και σωστής χρήσης των μέτρων και μέσων προστασίας

5. Διάθεση και τοποθέτηση σκεπαστών ποδοκίνητων κάδων απορριμμάτων, όπου θα απορρίπτονται αμέσως μετά τη χρήση τους τα ΜΑΠ μιας χρήσης, καθώς και μαντηλάκια, χειροπετσέτες ή άλλα μέσα που χρησιμοποιηθήκαν για την απολύμανση των επιφανειών εργασίας καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής.

6. Φροντίδα για συχνό πλύσιμο των ενδυμάτων εργασίας (φόρμες, ποδιές κλπ) και των ΜΑΠ που χορηγούνται (εφόσον δεν είναι μιας χρήσης). Το πλύσιμο θα πρέπει να γίνεται στους 60 βαθμούς τουλάχιστον και να ακολουθείται από σιδέρωμα.

7. Μέριμνα για αυστηρά προσωπική χρήση των ΜΑΠ

8. Προμήθεια των κατάλληλων απορρυπαντικών – απολυμαντικών έναντι του ιού

9. Εντοπισμός των επιφανειών και των αντικειμένων που αγγίζονται πιο συχνά και από πολλούς όπως διακόπτες, χειρολαβές θυρών, πληκτρολόγια, κουπαστές σε σκάλες και διαδρόμους, ντουλάπια.

10. Χρήση απολυμαντικών χωρίς υπολειμματική δράση σε χώρους όπου υπάρχουν τρόφιμα και αντικείμενα που μπορεί να τοποθετηθούν στο στόμα από παιδιά.

11. Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης καθώς και διαχείρισης απορριμμάτων ατομικής υγιεινής

Πατήστε ΕΔΩ για τον πλήρη Οδηγό

Οι Νέοι κανόνες Λειτουργίας Καταστημάτων Εστίασης καθώς και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα σχετικά άρθρα μπορείτε να δείτε περισσότερα στην σελίδα της Κυβερνήσεως Εδω